Skip to content

Stefnur

Jafnréttisáætlun Kjörís 2023 - 2025

Stefna Kjörís í jafnréttismálum er að vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan vinnustaðarins.  Í áætluninni eru sett upp markmið og aðgerðaráætlanir til að ná þessum markmiðum.
Jafnréttisáætlunin gildir fyrir allt starfsfólk Kjörís.
Jafnréttisáætlunin er sett fram samkvæmt lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna nr.150/2020,  og annarra laga og krafna er snúa að jafnrétti.

Markmið

Kjörís leggur áherslu á jafnan rétt kynjanna til launa, stöðuveitinga, starfa og þátttöku í nefndum og störfum meðal allra starfsstétta Kjörís.  Starfsfólk  Kjörís skal enn fremur njóta sömu tækifæra, réttinda og starfsaðstæðna óháð kynþætti, þjóðerni, trúarbrögðum eða öðrum þáttum.

Eftirfarandi eru markmið Kjörís:

  1. Starfsfólk skal njóta sömu launa og kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf, óháð kyni
  2. Starf sem laust er til umsóknar skal standa öllum opið, óháð kyni
  3. Lögð er áhersla á að starfsþjálfun og endurmenntun standi öllu starfsfólki til boða, óháð kyni.
  4. Lögð er áhersla á að starfsfólk geti samræmt vinnutíma og fjölskyldulíf eins og kostur er.
  5. Starfsfólki skal auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna brýnna fjölskylduaðstæðna
  6. Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er ekki liðin á vinnustaðnum. 

Unnið verður að stöðugum umbótum á stefnunni, henni fylgt eftir og brugðist við ef ástæða er til. Endurskoðun stefnunnar fer reglulega fram, ekki sjaldnar en einu sinni á ári í tengslum við yfirferð á jafnlaunakerfinu er tengist jafnlaunavottun. Mikilvægt er að markmið og aðgerðaráætlanir séu í samræmi við daglegt starf í Kjörís.  Ábyrgð á jafnréttisáætlun ber framkvæmdastjóri.

Jafnréttisáætlun Kjörís gildir til loka árs 2025.
Samþykkt af stjórn Kjörís 11. janúar 2023
Samþykkt af Jafnréttisstofu 30.janúar 2023